Video ng Kumpanya

Ginamit ng Bitmain Antminer ang Antminer S19,S19pro,Whatsminer M21,M20S,Avalon ay napakalaki sa Stock sa Shenzhen Warehourse

Pangunahing Deal ang Haikou brand ng Woyou Company sa Antminer, Whatsminer, Goldshell, Avalon at Miner Accessories, Hashboard, Control Board, Power supply, Miner Fans

Shenzhen Headquarter Office At Ginamit na Miner Warehouse para sa Antminer S9j, Antminer S19, Whatsminer M30S, Whatsminer M20S